JANUARI 2018

Maandagenda januari 2018
10 januari
In het kader van de door bewoners gestarte initiatief Verkenning Groen Cool Noord hebben Lily en Leks een reeks gesprekken gevoerd met de betrokken gemeentelijke dienst en gebiedsmanager. De volgende afspraken zijn gemaakt:Het onderwerp zal in het periodieke corporatieoverleg agendeert worden
Het onderwerp zal binnen de clusters besproken worden
Leks en Lily gaan inspreken bij de gebiedscommissie
De gebiedsmanager organiseert een vervolggesprek met relevante ambtenaren.Uit het ingezette initiatief zal een toekomst visie opgesteld worden wat ons betreft door bewoners in samenwerking met de gemeentelijke diensten.11 januari
Het aftuigen en weghalen van kerstbomen op het Schouwburgplein.17 januari
Voorzitter en penningmeester zijn aanwezig geweest tijdens de informatie bijeenkomst voor bewoners over de Actualisatie Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier. Achtergrond verdere ontwikkeling van winkels en horeca in de plinten van de Lijnbaanhoven zelf en herstructurering van expeditiestraten met nieuwe horeca en winkels in de plint van de Lijnbaanflats, uitbreiding achterkant Lijnbaanwinkels naar de expeditiestraat de van Ghentstraat.

Over de herinrichting van de Coolsingel, nieuw te bouwen woningen en winkels, groene daken, en andere ambities. De plannen werden gepresenteerd door de Cluster Stadsontwikkeling in het kader van de:
– Kaders en plannen Lijnbaan 2007
– Cultuurhistorische verkenning (Crimson) 2004
– Welstandsparagraaf Lijnbaan en Korte Lijnbaan Rotterdam 2014 (Paul Meurs)
– De opgave VAN OLDENBARNEVELTPLAATS Lijnbaanakkoord (de Mannen van
Schuim)
– Hoogbouwvisie 2011,
– Binnenstad als city lounge 2008,
– Handboek voor het inrichten van de openbare ruimte van Rotterdam 2007, Groenplan binnenstad 2013
– Vuistregels voor het bouwen in de Binnenstad Rotterdam 2016
– Zakboekje Binnenstad 2017

Informatie over deze beleidsstukken zijn grotendeels via internet te zien en kunnen bij de gemeentelijke griffie opgevraagd worden.

22 januari
Voorzitter heeft met bewoners(organisaties) overleg gevoerd over een betere communicatiestroom tussen bewoners onderling en bewoners naar bewonersorganisaties toe.

25 en 26 januari
Overleg met beheerder van Matrix in het advies van Roffanum m.b.t tentoonstellingen van kunstenaars autodidacten in Matrix. Een nieuwe tentoonstelling is in voorbereiding. Informatie met uitnodiging zal ter zijnde tijd doorgestuurd worden.

30 januari
Voorzitter is in overleg geweest met bewonersorganisatie Cool Zuid. Onderwerp van gesprek was bewonersbelangen en versterking van hun positie op langer termijn. Alle idee├źn en suggesties kunnen via de e-mail naar Roffanum verstuurd worden.