VEEL GESTELDE VRAGEN

veelgestelde-vragen

Wat is de organisatiestructuur van Roffanum?

Roffanum wordt bestuurd door een dagelijks bestuur dat ondersteund wordt door een Adviesraad. Leden van de Adviesraad zijn allen bewoners van het centrum op basis van een reeks kernbeginselen, waaronder openheid en transparantie. In aanvulling op de Adviesraad heeft Roffanum een aantal die open staan voor deelname door de onderzoeksgemeenschap.[expander_maker id=”17″ more=”Read more” less=”Read less”]

Wie zijn het Info Team Roffanum?

Dat zijn vrijwillige bewoners die Roffanum voorzien van dagelijks nieuws. Het Info Team beschikt over meer dan 850-900 e-mailadressen. Het team mailt regelmatig relevant nieuws over het wonen en over aanverwante thema’s die van belang zijn.

Wat zijn de activiteiten van het dagelijks bestuur?

Naar gelang de noodzaak vergadert het dagelijks bestuur minimaal een keer per week. Op uitnodiging van derden is het dagelijks bestuur regelmatig als toehoorder en adviseur aanwezig bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten. In de maandelijkse agenda staan de afspraken en thema’s van het dagelijks bestuur genoteerd.

Wat is een Focusgroep?

De focusgroepen van Roffanum bestaan uit 6 tot 10 personen, afhankelijk van de duur en omvang van het onderwerp waarmee de groep zich bezig houdt. De groep is intern homogeen en extern heterogeen teneinde een ruimer spectrum aan informatie te kunnen krijgen en die in beeld te brengen.

Deelnemers van een focusgroep voeren gesprekken en wisselen per e-mail informatie uit in een interactieve groepsetting over een onderwerp waarbij elke deelnemer aan het woord kan komen. Zij vragen bewoners naar hun percepties, mening en ideeën. Bewoners kunnen zelf gevraagd en ongevraagd een of meerdere focusgroepen van hun keuze benaderen via info@roffanum.nl om advies te vragen en/of advies uit te brengen.

Focusgroepen delen met bewoners hun unieke expertise en geven alle ruimte om zich te onderscheiden in slimme oplossingen. Met verzamelde data treedt de groep naar buiten toe, informeert andere bewoners en indien gewenst de ambtelijke diensten, de lokale en stedelijke politiek. Het is mogelijk en gewenst dat bewoners nieuwe focusgroepen oprichten naargelang dringende zaken zich voordoen in hun woonomgeving.

Met meedoen aan focusgroepen weten bewoners elkaar snel te vinden en blijven goed geïnformeerd. Zij staan midden in de samenleving en ze zijn samen sterker als het gaat overkoepelende stedelijke problematiek en het uitdragen van hun wensen en ideeën.

Kan ik deel uitmaken van Roffanum als individuele bewoner? Zijn er kosten aan verbonden?

Individuele bewoners kunnen deel uitmaken van Roffanum. Het is een non-profit organisatie, die niet alleen is opgericht voor bewonersorganisaties. Met de snelle ontwikkeling en de groei van de stad zijn de betrokken individuele bewoners van groot belang, omdat zij de eersten zijn die in hun buurt goede en slechte ontwikkelingen signaleren en die snel kunnen doorgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ik ben pas in het centrum komen wonen. Kan ik mij aanmelden voor het ontvangen van informatie en/of meedoen met een van de focusgroepen?

Nieuwe bewoners hebben een frisse blik en nieuwe ideeën. Ze zijn ook van harte welkom. Ze kunnen informatie ontvangen en meedoen aan alle activiteiten van Roffanum.

Kan mijn straat of bewonersorganisatie zich aansluiten bij Roffanum?

Ja, zeker. Niet alle straten zijn aangesloten bij een bewonersorganisatie. Roffanum kan bewoners helpen om in contact te komen met andere straten en/of bewonersorganisaties en de (ontbrekende) informatie te verstrekken. Die informatie kan gedeeld worden met andere bewoners uit de wijk. Dat geldt ook voor bewonersorganisaties.

Kan mijn VvE deel uitmaken van Roffanum?

Elke VvE in het centrum van de stad kan zich bij Roffanum aansluiten. VvE’s zijn een belangrijke, vaste factor voor de continuïteit van de stedelijke samenleving en daarom van groot belang. VvE’s hebben vaak overkoepelende belangen en kunnen, indien nodig, samen optreden. Roffanum helpt om VvE’s nader tot elkaar te brengen en hun belangen te behartigen.

Hoe kan ik Roffanum bij mijn buurt betrekken?

Door een e-mail te sturen naar info@roffanum.nl of telefonisch te benaderen via nummer : 06 – 52141416.

Kan mijn organisatie met Roffanum samenwerken?

Onze samenwerking met anderen is nooit voorbehouden aan één andere exclusieve partij. In principe kan iedereen die ons gedachtegoed deelt met ons samenwerken.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

De administratie van Roffanum gaat zeer vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van bewoners. Dat zijn de e-mailadressen en eventueel telefoonnummers. Deze worden niet aan derden (bijv. andere bewoners, gemeente, commerciële groepen, enz.) ter beschikking gesteld. E-mails worden onder BCC verstuurd.

Welke wijken doen mee?

De organisatie behartigt de belangen van mensen die in het centrum van Rotterdam wonen. Dat zijn de centrumgebieden Lijnbaankwartier en Coolsingel, Laurenskwartier, Stadsdriehoek, Oude Haven, Cool Noord en Cool Zuid, Scheepvaartkwartier, EMC / Hoboken, Oude Westen en Centraal District.

Hoe kan ik Roffanum helpen?

– Door je kennis, talent en je tijd te delen met de deelnemers van Roffanum
– Door mee te doen aan een van de focusgroepen
– Je beschikbaar stellen voor een van de openstaande vacatures (vrijwilligerswerk)
– Door informatie en berichten van Roffanum te verspreiden onder bewoners
– Ben je een goede spreker, dan kun je bewoners helpen in te spreken
– Je als vrijwilliger opgeven om te helpen met het organiseren en/of uitvoeren van
de evenementen ”Gumbo Session” en Kerstfeest op het Schouwburgplein

Kunnen individuele bewoners en/of bewonersorganisaties zich abonneren op de nieuwsbrief of actualiteitenmail?

Ja, graag. Via de nieuwsbrieven en de actualiteitenmail blijven bewoners op de hoogte van gemeentelijke beslissingen en stedelijke ontwikkelingen. Een grote hoeveelheid nieuws bereikt Roffanum. Door aan te geven in welk gebied of welke straat je woonachtig bent, kunnen wij je beter bedienen met gerichte informatie zoals vergunningaanvragen, raadsbesluiten, bouw- en andere activiteiten die bij ons binnenkomen.

Kan ik mij gemakkelijk afmelden?

Afmelden kan eenvoudig via e-mailadres: info@roffanum.nl