GUMBO SESSION

Over de oprichting van Gumbo Session

In navolging van de activiteiten van de bewonersvereniging Forum Stadsruit, dat werd ontbonden, bleven een aantal leden actief met het organiseren van bewoners en bewonersinitiatieven in Cool Noord. Een van de initiatieven van de Lijnbaankwartier bewoners Lily Zaric, Arja den Ouden en Alied Zijlstra dat in 2012 startte was het “Culinair Samenzijn” waarbij bewoners voor elkaar kookten en samen aten. Daar er in Cool Noord geen buurthuis of kamer van de wijk bestond, begon men met bevriende horecaondernemers op een unieke wijze samen te werken. Op sluitingsdagen konden bewoners de keuken en het etablissement voor het initiatief gebruiken.

Het initiatief, dat voor ogen had om binding tussen jong en oud, bewoners en ondernemers te bevorderen om samenhorigheid in de buurt te versterken, werd snel een succes. In 2015 werd in het kader van het initiatief met een bescheiden subsidie van de deelgemeente het boekje “Culinair Samen Zijn” met de recepten van bewoners uit het hart van Rotterdam uitgegeven door het culinair team.

Het initiatief om samen te eten werd in 2013 uitgebreid met samen musiceren, dat voor het eerst in Matrix werd gehouden. Daar men het initiatief wilde verbreden en in de zomer buiten bij elkaar wilde komen, werd het initiatief voor het eerst in 2014 naar het Schouwburgplein verplaatst. Aan Karel Martens, eigenaar van Café Floor, die eerder onderdak bood aan het “Culinair Samenzijn” en aan buurtbewoner, bekende Blues speler en zanger Keith Dunn werd hulp gevraagd. De naam Gumbo, dat een bekend eenpansgerecht met veel verschillende ingrediënten uit Louisiana is, werd door Keith aan het evenement gegeven. Gezien de culturele samensmeltings-pot die Rotterdam is en de wens om een gevarieerd muzikaal programma neer te zetten werd de naam Session toegevoegd.

Ondanks het grote Schouwburgplein begon de Gumbo Session als een bescheiden evenement waar buurtbewoners op afkwamen. Ook passanten bleven stil staan dankzij de goede muziek, gekoelde drankjes van Floor, lekkere hapjes van bewoners en de gemoedelijke sfeer die het evenement uitstraalde.

Inmiddels was de oprichting van Stichting Roffanum, het kenniscentrum van de overkoepelende bewonersbelangen uit Rotterdam Centrum, een feit. Gumbo Session werd aan Stichting Roffanum gekoppeld en onder haar paraplu een evenement van steeds grotere betekenis voor de bewoners van het centrum en daarbuiten.

Het bestuur van Roffanum vond dat het evenement voor arme en rijke bewoners toegankelijk moest blijven, muziek en hapjes gratis, drank op eigen rekening. Toen de subsidie van de gebiedscommissie werd stopgezet, dreigde het evenement verloren te gaan. Vanuit de Vereniging Verenigd Schouwburgplein kwam er financiële hulp voor het programma, van de ondernemers rondom het plein (Dionysos, Pizza Hut, De Beren, Gracy’s, Bertmans en Atrium) de hapjes. De overige kosten werden door stichting Roffanum voldaan.

Met dit evenement wilde het bestuur van Roffanum verschillende doelen bereiken.

  • dat bewoners uit een voor de stad belangrijke wijk elkaar leren kennen
  • vriendschappen sluiten en elkaar leren waarderen
  • elkaar weten te vinden als het belangrijk en/of nodig is
  • talent laten zien en helpen ontwikkelen
  • elkaars kwaliteiten en krachten benutten
  • zich gezamenlijk weten in te zetten (jong en oud en daartussen in, rijk en arm) om een verbindende activiteit tot stand te brengen die gastvrij is, ook voor de bezoekers en toeristen van de stad
  • bewoners van de het centrum zichtbaar maken bij de culturele instanties, het bedrijfsleven en de gemeente

Gumbo Session is de afgelopen tijd gegroeid tot een evenement dat eind mei en eind september plaats vindt op het Schouwburgplein. Bij slecht weer wordt het in het Foyer van de Rotterdamse Theater of die van het Doelen gehouden.

Het Gumbo Session organisatieteam heeft door de groei steeds meer mensen nodig en roept bewoners en ondernemers op om het team te komen versterken met nieuwe impulsen, ideeën, of ondersteuning tijdens het evenement. Het team heeft mensen nodig die mee willen helpen met het versieren van het plein, hapjes willen maken en/of rondbrengen, stoelen en tafels neerzetten, minder validen helpen om op het plein te komen, bewonersbrieven verspreiden en andere werkzaamheden.

Wilt u mee helpen en meedoen met de organisatie stuur een e-mail naar
info@roffanum.nl

Stichting Roffanum is een non-profit organisatie en heeft ook uw financiële steun nodig om te zorgen dat Gumbo Session een mooi evenement blijft. Grote en kleine donaties zijn welkom via onderstaande bankrekening

ten name van: ROFFANUM OVERKOEPELENDE
Rekeningnummer: NL95 ABNA 0549 0990 69