Geven Rotterdammers om hun erfgoed?

Door Lily Zaric

Om de zo veel tijd duikt er in onze stad nieuws over een stukje oud Rotterdam dat moet verdwijnen omdat het in de weg staat voor de stedelijke ontwikkeling of omdat het niet meer rendabel is. Terwijl andere Europese steden de kleinste resten van hun historische cultuur angstvallig bewaken en ontwikkelen zien we hier nog steeds een tegenovergestelde trend. Verpaupering slaat toe, gebouwen worden gesloopt, parken en pleinen volgebouwd, vormgegeven straatmeubilair verdwijnt om plaats te maken voor “de Rotterdamse Stijl”. Zo ook in de kwestie van het Scheepswerf de Koningspoort in de Oude Haven. [expander_maker id=”15″ more=”Read more” less=”Read less”]
Een levend museum dat de geschiedenis van de Rotterdamse binnenvaart vertegenwoordigt.Het is nog niet bekend wat er precies met de historische werf gaat gebeuren. Hoe belangrijk is de scheepswerf en voor wie? Voor toeristen of voor de Rotterdammers zelf? Het Maritiem- en het Havenmuseum is het niet gelukt om de werf te behouden. De Gemeenteraad heeft de subsidies drastisch verminderd, de rol van de Raad van Cultuur is op de helling gezet, bewoners zijn verdeeld. Er zijn ook Rotterdammers die de historische scheepswerf, waar dagelijks schepen worden opgeknapt, willen behouden.

Wat zegt dat over de stad, haar instellingen, bestuurders, eigenaren en bewoners? Betekent het een blinde vlek, gewilde of ongewilde desinteresse, geld als leidende draad, affirmatie van individueel of algemeen belang, gebrek aan leiding en kennis? Komt het Konings Poort als zijnde niet rendabel in privé handen om er een horeca met terras te vestigen? Wordt het een bouwplek voor een investeerder of gaat het over iets anders?

Kunnen bewoners het stedelijk bestuur helpen om de juiste beslissing te nemen? Wat zijn de belangrijkste kwesties en vraagstukken en hoe lossen we die met zijn allen op?

Wat is jouw mening?
[/expander_maker]

11 thoughts on “

Geven Rotterdammers om hun erfgoed?

 1. Dat denk ik zeker. Veel Rotterdammers houden van het Rotterdamse erfgoed en willen dat dit behouden wordt. De vraag is of het bestuur van de stad wel geeft om het Rotterdamse erfgoed, temeer als de subsidies worden verlaagd.

 2. Interessant voorstel van de heer Meijer om een fonds op te richten voor “minder rendabele”, ik voeg er aan toe “anders rendabele” projecten. Dankzij de bouw en de daaraan gekoppelde kunstfondsen uit de jaren ’70 heeft Rotterdam nu een indrukwekkende collectie beelden dat de openbare ruimte en gebouwen siert waar we trots op zijn. Rotterdam was een vooruitstrevende stad met kwaliteit. We moeten zorgen dat deze waarden hedendag mee blijven wapperen met de vlag van onze stad.

  Individuele bewoners en bewonersorganisaties kunnen een lobby platform vormen. Als overkoepelende bewonersorganisatie zijnde kan Roffanum met de fracties en in de gemeenteraad over de kwestie inspreken. Graag vernemen wij suggesties van bewoners (via onze BLOG) . Hoe kunnen we een onderbouwd dossier presenteren met een concreet voorstel.

 3. De scheepshaven is juist een mooi stukje Rotterdam. Wat mij betreft hoort dit bij de Oude Haven, moet behouden blijven!

 4. 1.de stad heeft grote kostbare projecten Onder handen.Laat er een afspraak komen dat de gemeente bij elk budget voor een project in de openbare ruimte een bepaald percentage reserveert en laat storten in een fonds dat het behoud van “minder rendabele”maar door de bewoners/burgers gewaardeerde openbare objecten zoals Dede werf aan de Oude Haven.
  2.Er staan te veel panden te lang leeg en ongebruikt;laat hier door de gemeente een “leegstand”belasting instellen die eigenaren financieel aanspoort tot gebruik.
  3.De markthal verliest de funktie van kwaliteit van dagmarkt voor de Rotterdammer.Dit algemeen belang rechtvaardigt een investering uit de algemene middelen;laat de gemeente de exploitatie overnemen en bij een daartoe geëigende gemeentelijke dienst onderbrengen.

 5. De scheepshaven moet behouden blijven. Er verdwijnt al te veel. Ook het verkopen van de .ramtorenschip De Buffel bij het maritiem museum is een enorme miskleun. En dat voor een Havenstad!! Op dezelde plaats .is nu een smakeloze ankerplaats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *