FOCUSGROEPEN

Focusgroepen

Het centrum van de stad is steeds in beweging. Er wordt regelmatig dag en nacht gebouwd en verbouwd, straten worden opengebroken, vergunningen wekelijks afgegeven aan horeca, evenementen, festivals, enz. De vrijwilligersgroepen van Roffanum spelen er op in, variërend van onderwerp en samenstelling naar gelang de noodzaak, interesse, expertise en ervaring van de bewoners.De grote kwesties die zich in de stedelijke agglomeraties afspelen hebben te maken met de luchtkwaliteit, mobiliteit, stedelijke ontwikkeling, bouwprojecten, horeca en evenementen en thema’s zoals schoon, heel en veilig, kunst en cultuur, behoud van gezinnen, laag, midden en hoogopgeleiden maar ook de zorg voor kwetsbare groepen en ouderen. Op deze kwesties spelen de focusgroepen in, informeren bewoners, gemeentelijke diensten, de Gebiedscommissie en de Gemeenteraad.

Een van de belangrijkste thema voor bewoners waarin alle genoemde kwesties samenkomen is de kwaliteit van het wonen voor alle, in het centrum van de stad woonachtigen. Anders dan in de buitenwijken, moeten bewoners van het centrum de leefruimte delen met vele en uiteenlopende gebruikers waarmee zij niet met dezelfde belangen verbonden zijn. De verschillen in gedrag en wijze van gebruik van die ruimte kunnen tot overlast leiden en vormen een bodem voor ontevredenheid. Roffanum denkt dat het beter is te voorkomen dan genezen en ondersteunt focusgroepen in hun streven naar een evenwichtige samenleving.

Om te zorgen dat bewoners niet ondergesneeuwd worden onder de hoeveelheid, voor hun woonmilieu negatieve invloeden is het noodzakelijk dat hun stem politiek en ambtelijk gehoord en onderkend wordt. Daarom is het van het hoogste belang dat de democratie op locaal niveau hoog ontwikkeld is en door alle bestuurlijke geledingen geïmplementeerd is. Focusgroep BLAD is op dit terrein actief.

Focusgroep Kunst en Cultuur houdt zich bezig met het ondersteunen van bewoners die een happening of festiviteit voor bewoners willen organiseren. Het bestuur van Roffanum organiseert in samenwerking met de Vereniging Verenigd Schouwburgplein, de Ondernemers Vereniging, Albert Hein, Atrium, Spirit 55+ en individuele bewoners de “GUMBO SESSION” en de Kerstevenement, beide op het Schouwburgplein. Bij slecht weer in de Foyer van de Schouwburg of de Doelen.

Lees meer over de specifieke focusgroep waar je geïnteresseerd ben en meld je aan via onze e-mail adres: info@roffanum.nl