BESTUUR

BESTUUR

Hartelijk welkom op de website van Stichting Roffanum

Onze Stichting is opgericht in 2014 en heeft als doel het bevorderen van goed, gezond en aangenaam wonen in Rotterdam centrum en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. De organisatie behartigt de belangen van mensen die in het Centrum van Rotterdam wonen. Dat zijn de centrumgebieden Lijnbaankwartier en Coolsingel, Laurenskwartier, Cool, Scheepvaartkwartier, EMC / Hoboken, Oude Westen en Centraal District.

Wie zijn wij?

Het bestuur, de teams en leden van het Overkoepelende Bewonersbelang Roffanum zijn allen vrijwilligers. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang. De uitgangspunten zijn ideëel, niet politiek, de houding kritisch – positief en gericht op het adviseren, verbinden en aandragen van oplossingen. Wij willen bijdragen aan een samenleving die betrokken en inspirerend is, waarin mensen samenwerken, zorg en respect voor anderen voorop staat.

Zo kunt u ons bereiken

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur en de teams zijn via het Secretariaat te bereiken via e-mail: info@roffanum.nl

Samenstelling van het bestuur:

Lily Zaric, voorzitter – externe contacten
Anne-Rose Corinne Hermer – Secratariaat

Focusgroepen:

Het centrum van de stad is steeds in beweging. Er wordt regelmatig dag en nacht gebouwd en verbouwd, straten worden opengebroken, vergunningen wekelijks afgegeven aan horeca evenementen, festivals, enz. De vrijwilligersteams van Roffanum spelen er op in, variërend van onderwerp en samenstelling naar gelang de noodzaak, interesse, expertise en ervaring van de leden. Momenteel zijn een vijftal focusgroepen actief.

Vrijwilligers:

Stichting Roffanum kan uw hulp goed gebruiken. Wilt u zich via de focusgroepen graag inzetten voor uw eigen woongebied, dan kunt u natuurlijk meedoen. Ook in focusgroepen zonder vacature(s). Wilt u aandacht voor een onderwerp waarmee de Stichting zich nog niet bezig houdt, neem dan contact op via ons e-mailadres: info@roffanum.nl