COOL

COOL

De wijk

Cool wordt begrensd door het Weena in het noorden, de Coolsingel en de Schiedamsedijk in het oosten, het Vasteland in het zuiden en de Eendrachtsweg en Mauritsweg in het westen.

Op enkele straten en panden na is de wijk grotendeels door het bombardement in 1940 verwoest. Door de markering van het exacte tracé van de brandgrens door rode lampjes in het plaveisel is een permanente herinnering gecreëerd. In het zuidelijke deel van de wijk zijn enkele straten bewaard gebleven. Na de oorlog is een deel van de wijk gesloopt voor de aanleg van de Westblaak dat de wijk deelt in Cool-Noord en Cool-Zuid.

Aan de Westblaak bevindt zich het Skaterpark Westblaak dat door skaters en de voorheen professionele skater, de Finse skaterpark- en landschaparchitect Janne Saario is ontworpen. De skaterbaan is een drukbezochte plek voor jonge skaters, inliners, BMX-ers en steppers.

Cool is een zeer diverse wijk en grootstedelijk gebied en wordt beschouwd als de culturele en economische motor van de stad. Feiten over de bevolkingsamenstelling van de wijk Cool kunt u inzien via de link naar de sites:
http://rotterdam.feiten.info
http://www.oozo.nl/cijfers/rotterdam/rotterdam-centrum/cool

Vergelijkingen met andere stadsdelen, nieuwbouwpercentage, woningtypen, oppervlakte woningen, bouwjaarklassen, bezettingsgraad, ontwikkeling WOZ waarde en andere informatie over de wijk zijn te vinden via de link:
https://rotterdam.buurtmonitor.nl/jive/report/?id=wonen&openinputs=true

Cool-Noord

De tweedeligheid van de wijk wordt weerspiegeld door de vormgeving en de utiliteit van de gebouwen, straten en pleinen. Cool-Noord vormt met de Lijnbaan, Kruiskade, Karel Doormanstraat, Van Oldenbarneveltstraat en de Kooptraverse met het warenhuis De Bijenkorf het kerngebied van de stedelijke detailhandel. Het Lijnbaanensemble met Lijnbaanhovenflats en de bijbehorende plantsoenen. Plantsoenen die rond 1950 gebouwd zijn vertegenwoordigen het Rijksmonument van het wederopbouwgebied. Andere Rijksmonumenten zijn De Bijenkorf met het beeld van Naum Gabo, Het gebouw van de voormalige Rotterdamse Bank, De Doelen, Hilton Hotel, de voormalige Thalia bioscoop en een aantal herenhuizen aan de Mauritsweg.

Het Schouwburgplein is het stadspodium voor culturele evenementen geworden samen met de culturele instellingen rondom het plein, de Schouwburg, de Doelen en bioscoop Pathé en de Pauluskerk. Het stadsdeel kent ook veel kantoren en grote hotels. In de wijk zijn tientallen horecaondernemingen gevestigd met als kerngebied het Stadhuisplein.

Het is een drukke wijk met veel parkeergarages, goederen- en personenverkeer en filevorming n het weekeinde en de koopavonden. Dagelijks bezoeken duizenden bezoekers overdag het winkelgebied en in de avond de culturele instellingen en de vele restaurants en cafés.

Bewoners Cool-Noord

In Cool wonen vooral alleenstaanden en paren zonder kinderen. In de afgelopen jaren is door nieuwbouw van appartementen het aantal bewoners sterk gegroeid en telt rond 4.500 mensen. In de wijk werken meer dan 17.000 mensen. Door de gemeentelijke ambitie om de stad te verdichten is meer grootschalig nieuwbouw in beide delen van de wijk gepland. Hoge nieuwbouw woontorenprojecten die in 2017-2018 in Cool-Noord zullen starten zijn Forum Rotterdam (70m) tegenover De Bijenkorf, De Metropool (70m) aan de Kruiskade tegenover het Oude Luxor Theater, een Toren achter het Atlanta Hotel aan de Coolsingel, Rotterdam Building (70m), City Lens locatie (100-150m), Lumiére (100m), Hotel Splinter in de Aert van Nesstraat en het woongebouw Coolsingel 75 het voormalige kantoorgebouw De Utrecht van architect J.J.P. Oud. De herinrichting van de Coolsingel is inmiddels gestart en zal in 2020 gereed zijn.

In Cool-Noord bevinden zich veel koopappartementen en zijn VvE’s er gevestigd waarvan de besturen onderlinge contacten onderhouden. De grootste zijn die van de Calypsogebouwen, de Karel Doorman, Schouwhove, Hartsuykerflat, en Plaza. Kleinere VvE’s bevinden zich in de Karel Doorman-, de Maurits- en de Jacobusstraat.

Een van de grootste verhuurders is Manhave Real Estate aan de Kruiskade. In de Lijnbaanflats worden de appartementen verhuurd door Amvest, Vestia en MVGM Vastgoed. Corporatie Woonstad verhuurt woningen in de Maurits- en Jacobusstraat. Het Mauritskwartier bestaande uit de smalle straten, de Mauritsstraat, de Jacobusstraat en de Oude Binnenweg die met de Mauritsweg de oude kern van het gebied vormen. Voor meer informatie over wonen in de Mauritskwartier zie link:
http://ditisonsrotterdam.nl/bijzonder-bezit-mauritskwartier

Momenteel worden er panden opgeknapt en veel woningen heringericht voor studenten. In Cool- Noord is aan de Eendrachtsplein studentenvereniging “Navigator” gevestigd en aan de Mauritsweg de studentenvereniging R.S.S. “Koinoonia”. De belangrijke opleidingsinstituten zijn het Rotterdams Conservatorium (Codarts) en de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR).

Door bewoners veelvuldig georganiseerde gezelligheidsbijeenkomsten die voor hechte cohesie zorgden zijn schaars geworden. Door de komst van veel nieuwe bewoners en veranderende normen en waarden ontstaan langzaam andersoortige verbanden die meer geënt zijn op gezamenlijke belangen. De nieuwjaarsborrel wordt nog steeds traditioneel gevierd. De kerstviering wordt in samenwerking met de culturele instanties en de omringende ondernemers tussen de kerstbomen op het Schouwburgplein gehouden op initiatief van Roffanum .
Bewonersvereniging Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Westersingel Rotterdam (2 EMW) behartigt de belangen van bewoners die aan de singel wonen. Platform Lijnbaankwartier, de opvolger van de voormalige bewonersorganisatie FORUM Stadsruit bestaat uit actieve individuele bewoners van Cool Noord. Stichting Roffanum zetelt in Cool Noord en is de verbindende overkoepelende bewonersorganisatie.

Cool- Zuid

De Mauritsweg en de Eendrachtweg vormen met de vele belangrijke beelden de stedelijke kunstroute en verbinden de twee delen van de wijk met elkaar vormend de poort naar het museumareaal van de aangrenzende wijk Dijkzigt. Daarbij is de
Witte de Withstraat met haar vele restaurants, barretjes en kunstinstellingen het Centrum voor Hedendaagse Kunst Witte de With en het Cultureel Centrum WORM een van de populairste straten van de wijk waar tot diep in de nacht terrassen vol zijn.

Aan het plein het Landje is gevestigd een kunstzinnige basisschool dat meer dan 500 leerlingen heeft. Het is de plek waar bewoners elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten en kinderen en hun ouders elkaar tegenkomen. In de wijk aan de Schiedamse Vest 180 is een gespecialiseerd ziekenhuis gericht op oogheelkunde gevestigd.

In dit deel van de wijk bevinden zich vijf kerken, de Russisch orthodoxe kerk Alexander Nevski, de Schotse Internationale Kerk (ook wel de Schotse Zeemanskerk genoemd), de Hope International Baptist Church en de Rooms-katholieke kerk de Eendrachtskapel en de Waalse Kerk.

In de aanstaande jaren zal Cool-Zuid grote veranderingen ondergaan door toevoeging van grootschalig woningbouw in de wijk. Daarvoor zal een deel van de oude panden gesloopt moeten worden en de infrastructuur heringericht.

De Cooltoren (150m), de Baantoren (150m) en Pakhuis Cool (80m) zijn de nieuwbouw woonprojecten. Het is zeker dat met de komst van een groot aantal nieuwe woontorens in het centrum de vraag naar groene pleinen vergroot zal worden ook in de wijk Cool-Zuid.

Bewoners Cool-Zuid

Cool Zuid kent verschillende bewoners organisaties, huurders belangenverenigingen en andere zelforganisaties die op basis van buurtgebreken, overlastklachten en ergernissen willen doen verminderen en de wijk doen vergoenen. Er is ook een “Buurt Bestuurt” comité actief ter verbetering van de woonomgeving. Ideeën en aandachtspunten kunnen via de link: http://www.buurtbestuurt.nl/coolzuid verstuurd worden maar het comité. Meepraten kan ook tijdens een van de bijeenkomsten.

Bewoners willen dat er in hun wijk prettig gewoond wordt in een fijne woonomgeving. De verlichting, plaveisels, straatmeubilair en andere zaken kunnen in de wijk verbeterd worden. Het plein park ‘t Landje is één van de weinige groene pleinen in het centrum van de stad gericht op de brede gebruikersgroep van de wijk. De gevormde Stadslab Cool-Zuid is één van de eerste stadslabs in Rotterdam waarbij met een brede groep gebruikers, betrokkenen bewoners, gemeente, scholen, ondernemers, zorginstanties, etc., wordt nagedacht over de toekomst van de wijk. Het stadslab probeert top-down en bottum-up bij elkaar te krijgen zodat er een duurzame visie ontstaat waar een zo groot mogelijke groep zich in kan vinden.

Een stadcentrum waarvan we willen dat er ook gewoond wordt heeft dit soort plekken nodig voor een fijne woonomgeving. Dit project en de manier waarop we er aan werken kan daarbij goed als voorbeeld worden gebruikt voor andere stadslabs uit Rotterdam.