Jan Evertsenplaats Herinrichting

HERINRICHTING RIJKSMONUMENT JAN EVERTSENPLAATS

Herinrichting Wederopbouwcomplex Rijksmonument Lijnbaan, aangrenzende straten en buitenruimte Rotterdam anno 2022

Aanleiding: Renovatie flatgebouw VvE Jan Evertsenplaat Renovatie hoogbouwflatgebouwen van wooncorporatie Vestia Achterstallig onderhoud plantsoen Jan Evertsenplaats Achterstallig onderhoud Lijnbaan expeditiestraat, de van Ghentstraat Achterstallig onderhoud van Oldenbarneveltstraat Verkeersinfarcten Karel Doormanstraat, Johan van Oldenbarneveltstraat en Aert van Nesstraat Kwaliteit woon- en werkomgeving Klimaat, Cultuur en economie

Locatie: Rotterdam Centrum / Cool Noord Karel Doormanstraat Jan Evertsenplaats (Lijnbaan hof) Johan van Oldenbarnevelt straat Johan van Oldenbarneveltplaats, Van Ghentstraat

Expertise gebied, voorbeelden en ideeontwikkeling Rijsmonument, Lijnbaankwartier te Rotterdam:Lily Zaric, voorzitter Stichting Roffanum info@roffanum.nlwww.roffanum.nl
Related imageAnno 1956 wederopbouwwoningen, de Jan Evertsenplaats.

Afbeelding met boom, buiten, gras, lucht Automatisch gegenereerde beschrijvingAnno 2021 de groene oaze van het Lijnbaangebied

Tegengaan van luchtvervuiling door mos wanden

In de Bewoners Ontwikkelingsvisie 2018 onder punt 17. Architectuur zijn opgenomen de mogelijkheden van gevelgroen met betrekking tot de absorptie van luchtvervuiling waarbij mos wanden, gelijk aan bomen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Het overdekte looppad met de betonnen palen van het woongebouw met een hoekwinkelpand aan de oostelijke zijde van de Jan Evertsenplaats leent zich voor een dergelijke aanpak als oplossing voor vergroening tegelijkertijd dienend als water opslag.

See the source imageAnno 2022: De donkere arcade, graffiti, wildplassen samenscholing

Voorbeeld: met mos begroeide wand met naastgelegen looppad met waterbassin

Related imageVoorbeeld van een sculptuur op het water naast betonnen palen

Wateropslag tegen veranderend klimaat

Een waterbassin in het hof betekent opslag bij te veel aan hemelwater, afgifte in droge periodes en tegen hittestress in een gebeid met glashoogbouw van glas en beton en een openbare ruimte dat voornamelijk uit hardsteen bestaat.

Related image

Met inachtneming van het oorspronkelijke plattegrond en de architectonische principes van dit wederopbouw monument kan een waterberging gecreëerd worden in het Jan Evertsen hof.

Speelsheid met levendig water

Image result for kasteeltuin fonteinenVoorbeeld: wateropslag, fontein en bloembordessen met de huidige waterlelies en goudvissen

De huidige vijver voldoet niet meer aan de eisen van het heringerichte gebied van de Lijnbaan en de wijk Cool Noord. Een kwaliteitsverbetering van de groene buitenruimte is noodzakelijk.

Stedelijke behoud programma’s voor de instandhouding van de aanwezige insecten, libellen, vlinders, de bijen op de daken, de vogels en vissen dienen een permanente punt van aandacht en zorg zijn waar bewoners een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Urban Openluchtmuseum Cool Noord

In de bewonersontwikkelingsvisie onder punt 18. Met de tittel Uitingen van visuele kunst in groene zones, staat beschreven de wens van bewoners om meer beeldende kunst in het hof te plaatsen. De ligging van het hof, het aanwezige groen en de waterbassins lenen zich uitstekend voor dit doel, boven en onderwaterkunst waarvan voorbeelden in de visie “Urban Openlucht Museum Cool-Noord zijn weergegeven.

Afbeelding met gras, buiten, boom, park Automatisch gegenereerde beschrijvingAnno 2018 Bronzen beeld in de Jan Evertsenplaats plantsoen

Het hof is bekend om het beeld van de balletdanseres van de bekende Rotterdamse beeldhouder Willem Verboon die zelf woonachtig was in de Jan Evertsenplaats. Het doel van het beeld was om het gebied in de buurt van het culturele Schouwburgplein te verbeteren met elementen die verband hielden met kunst, zoals muziek, ballet en theater. Aan de kopse gevel van het VvE lage woongebouw Karel Doormanstraat / Jan Evertsenplaats, aan de zijde van Johan van Oldenbarneveltstraat bevindt zich het kunstwerk van een bekende Franse kunstenaar. In de Joost Bankertplaats staat het borstbeeld van Karel Doorman en het beeld Dolle Jans Droom van Piet van Stuivenberg. In het woongebouw zijde Karel Doormanstraat bevindt zich het bekende muurschilderij van Louis van Roode.

Image result for miro sculptureVoorbeeld: Een stedelijk openluchtmuseum met allure

Openheid of intimiteit – De KUNSTKAMERS van de LIJNBAAN

Door de huidige globalisering, het sociaal klimaat, overlast en achterstallig onderhoud is de polemiek over het afsluiten van het hof steeds vanuit hetzelfde invalshoek en argumentatie gevoed. De openheid van het plantsoen dat bedoeld is als vriendschappelijke ontmoetingsplek heeft vandaag de dag zijn betekenis verloren.

Indien we het hof gaan zien vanuit een nieuwe invalshoek, die van de stad van cultuur, toerisme en onderwijs komen we tot andere ingangspunten waarbij de afsluiting van het hof bespreekbaar wordt als een, in vele opzichten positieve mogelijkheid. Een traject dat andere kleinere en grotere Europese steden zoals Geneve, Venetië, Parijs, Rome en andere succesvol hebben doorlopen.

Door de moderne technieken en materialen m.b.t. hekwerken, de Nederlandse smeed-, glas-, beeldhouw-, hovenierskunst en ander knowhow is het mogelijk om het afsluiten visueel- gevoelsmatig en/of fysiek-visueel te incorporeren in de omgeving.

Het hof wordt omgeven door een groot aantal winkels en horecazaken. De wijk is een uitgaanscentrum. Het woongebied is kwetsbaar en onderhevig aan intens stedelijk lawaai dat versterkt wordt door de architectonische echo-effecten. Het hof uitsluitend geschikt voor een groen bestemmingsplan met stille kunstuitingen.

Afbeelding met lucht, tuin, plant, groen Automatisch gegenereerde beschrijvingVoorbeeld: afsluiting met lage brede haag en smeedijzeren poort

Van de wederopbouw door bekende Nederlandse architecten tot nu toe hebben wij en de natuur een lange weg doorlopen. De hier getoonde voorbeelden zullen het niet worden maar wat dan wel?

Lijnbaan en Karel Doormanstraat luchtfotoStedenbouwkundig plan Lijnbaan met de Lijnbaanhoven. De toekomstige Kunstkamers van de Lijnbaan