DEELFIETSENBELEID

AD-NIEUWS | 14 NOVEMBER 2019

Fiets moet files in regio oplossen

FILEBESTRIJDING BETEKENT NU EERDER GROTERE FIETSENSTALLINGEN.ANP

Van LEON VAN HEEL _________________________

Het uitbreiden van de Park + Rides in de Rotterdamse regio is voorlopig niet aan de orde. De nieuwe filebestrijdingscampagne mikt op de fiets.

De nieuwe campagne is gistermorgen in Rotterdam gelanceerd en komt in de plaats van ‘Wees geen filedier’, die automobilisten bewust moest maken van de alternatieven voor de slakkengang in de spits. De nieuwe aanpak doet dat nog steeds, maar bestrijkt nu met Haaglanden en Rijnland een groter gebied. Ook is meer aandacht voor het milieu. Behalve over reistijd en geld gaat het ook over het verminderen van vervuilende uitstoot.

,,Het is vooral een bewustwordingscampagne”, zegt Simon Fortuyn. Hij is wethouder in Lansingerland en portefeuillehouder verkeer en vervoer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het samenwerkingsverband van regiogemeenten. Volgens hem pakken nog te veel mensen de auto naar hun werk, terwijl ze beter de fiets, de elektrisch aangedreven fiets of het openbaar vervoer kunnen nemen.

Daarom zullen eerder de fietsenstallingen bij de ov-knooppunten worden uitgebreid dan de volle parkeerterreinen. Daar loopt nog onderzoek naar, maar Fortuyn tempert de verwachtingen. ,,Ik kan het aantal plekken bij de P+R bij Berkel en Rodenrijs wel uitbreiden en die zal meteen weer volstaan, maar welk probleem los ik dan op?”

Volgens Fortuyn wordt een groot gedeelte van de Park + Rides bezet gehouden door mensen die niet meer dan 3 kilometer van hun werk wonen. ,,Als die gaan fietsen, is er meer plek voor mensen die echt van ver moeten komen.”

Besparen
Op de website ways2go.nl kunnen mensen zien welke reisopties ze hebben en uitrekenen welk vervoersmiddel het gunstigst is. Zo is er de MaaS-meter, een app die inzicht geeft over de kosten. Uit de eerste tweehonderd mensen die dit computerprogramma gebruikten, blijkt dat zij gemiddeld per maand 497 euro uitgeven aan mobiliteit. Volgens filesbestrijdingsorganisatie Verkeersonderneming kunnen mensen gemiddeld 148 euro per maand besparen als zij anders reizen.
Op de site staan ook acties als de ov-probeerpas en de fietsenmaker op de zaak.

________________________________

AD-NIEUWS | 08 NOVEMBER 2019

Minima laten de deelfiets massaal links liggen (en dat is niet alleen vanwege de kosten)

Uber heeft in Rotterdam net de elektrische fiets Jump geïntroduceerd. De opvallende, snelle fietsen zijn te duur vooor mensen met een laag inkomen. © EPA

Van YVONNE KEUNEN ___________________________

Deelvervoer mag dan een grote bloei doormaken, Rotterdammers met een laag inkomen maken er nauwelijks gebruik van. Ze hebben er niet alleen het geld niet voor, in hun buurten staan ook amper deelfietsen of -brommers.

Dat de hoogte van het inkomen van invloed is op hoe mensen reizen, blijkt uit Rotterdam MaaS-beleving. In dit experiment van de Verkeersonderneming kregen honderd bewoners van verschillende leeftijden, met diverse culturele achtergronden en uit verschillende woonwijken vier maanden lang een reisbudget van 200 euro. Dat bedrag mochten ze uitgeven aan deelvervoer, ov en (water)taxi.

Angst
Deelnemers met een bovenmodaal inkomen reisden in de proefperiode het meest. Zij maakten gemiddeld 175 euro aan reiskosten, terwijl lagere inkomensgroepen maar 130 euro besteedden. Waar dat verschil vandaan komt? Mensen die het niet zo royaal hebben, gaan voorzichtiger om met het reisbudget uit angst later zelf voor de kosten op te draaien.

Daar komt bij dat lagere inkomens gewend zijn om goedkoop te reizen. In het dagelijks leven lopen en fietsen ze vooral, omdat ze het zich niet kunnen permitteren om te betalen voor reizen. Tijdens het experiment stapten ze weliswaar vaker in tram, bus en metro dan gewoonlijk, het duurdere deelvervoer was voor hen net een stap te ver. Armere stadsdelen, zoals Rotterdam-Zuid, zijn bovendien minder goed bedeeld met het aanbod van deelvervoer.

Trein
Hoge inkomens daarentegen zijn gewend aan een eigen auto, soms meer dan één. Zij kozen tijdens het experiment als reisalternatief al snel voor de duurdere deelauto of de trein. Ook vonden ze het handig om af en toe een elektrische scooter te nemen. Opvallend is dat 30 procent van de deelnemers sowieso voor het eerst gebruikmaakte van het openbaar vervoer.

Op grond van het experiment verwacht de de Verkeersonderneming dat een derde van de automobilisten uit de eigen wagen stapt als ze via één app gemakkelijk gebruik kan maken van deelvervoer, ov en taxi.

De Verkeersonderneming bepleit een nieuw reisexperiment voor lagere inkomens met een eigen auto, want die zijn er ook. Verwacht wordt dat zij financieel het meest gebaat zijn bij de overstap van de auto naar een andere vorm van reizen.
_______________________________

DEELFIETSENBELEIDDeelfietsen 15, W.J.Eil & M.J.Nanninga, MAS 2018

Beleidsnotitie deelfietsenBeleidsnotitie deelfietsen