BETER ROTTERDAM

Beter Rotterdam
Op deze pagina’s vindt u geldende beleidsstukken van de gemeente Rotterdam voor het centrum van de stad inhoudende beleidsregelingen, verordeningen, beleidsnota’s, beleidsregels, bestemmingsplannen en ontwikkelingsvisies. Hierbij geven wij ook de links aan waar u verder over het gemeentelijk beleid kunt lezen aangaande uiteenlopende zaken zoals verkeer, schone lucht, ruimtelijke ordening, enz.
U vindt er ook informatie over gevraagde en ongevraagde beleidsadviezen en onderzoeken waarbij Roffanum betrokken is geweest. Via Roffanum e-mail kunt u onderwerpen aanreiken en informatie doorgeven over beleid dat in uw woongebied actueel is.