Schriftelijke Vragen Aan College

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethoudersBetreft: Onvoldoende aanpak overlast en schadelijke effecten renovaties door woningcorporatie Vestia[expander_maker id=”8″ more=”Read more” less=”Read less”]

Rotterdam, 26 februari 2019
Geachte college,
De Rotterdamse SP-fractie maakt zich zorgen over de aanpak van overlast en schadelijke effecten van renovaties door woningbouwverenigingen. We krijgen van vele bewoners te horen dat de betreffende woningbouwvereniging onvoldoende rekening houdt met de wensen en bezwaren van de bewoners. Hierdoor zijn de bewoners de dupe van renovaties die vaak jarenlang duren en intussen veel overlast en schade veroorzaken.
Bewoners die contact opnemen met de woningbouwvereniging worden slecht behandeld en concrete oplossingen ontbreken vaak. De Rotterdamse SP-fractie vindt het een gruwel dat bewoners geschaad worden door renovatie werkzaamheden. Vaak betreft het ook mensen die zich geen alternatief kunnen veroorloven en dus machteloos schade krijgen berokkend. Een renovatie weigeren blijkt onmogelijk en de negatieve gevolgen ervan zijn dus niet te vermijden.
1: Bent u bekend met de klachten van bewoners rondom renovatie werkzaamheden door Vestia aan de Jan Evertsenplaats? Zo ja, hoe wordt er omgegaan met deze bezwaren?
2: Klopt het dat Vestia dreigt met rechtszaken als bewoners het niet eens zijn met de renovatie werkzaamheden?
3: We krijgen ook meldingen van bewoners dat ze geconfronteerd worden met fijnstof, asbest en bouwvakkers in hun huis tijdens de renovatie. Bent u het met ons eens dat bewoners deze werkzaamheden als ingrijpend kunnen ervaren? Bent u bereid om Vestia erop te attenderen dat er adequaat voorlichting en maatwerk oplossingen moet worden geboden aan bewoners?

Met vriendelijke groet,

Taylan Cicek
[/expander_maker]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *