HOME

ROFFANUM.NL

Kennisplatform Overkoepelend Bewonersbelang Rotterdam Centrum

ROFFANUM denkt… wil… en staat voor…Roffanum is een geografisch bepaalde, non-profitorganisatie die gesticht is door en voor bewoners. Het is een stichting die zich inzet voor het verbinden van wijken en de opbouw van een duurzame bewonersgemeenschap in het centrum van Rotterdam. Haar doel is het samenbrengen en helpen van bewoners om hun stem te laten horen in publieke beleidsdiscussies die plaats vinden in de binnenstad. De aandacht van Roffanum gaat voor de komende jaren uit naar het helpen vergroten van de kwaliteit van het woonmilieu geĆ«nt op en een veilig, gezond en aangenaam stedelijk wonen.

Het centrum van Rotterdam omvat verschillende buurten die elk een eigen identiteit hebben. Deze zijn te herkennen aan de demografische structuur, architectuur, inrichting van de buitenruimte, de verschillende festivals, ondernemers en instituten. Talrijke grootstedelijke kwesties worden echter gedeeld. Roffanum vestigt de aandacht op deze kwesties, bundelt de belangen en heeft daarbij een informerende, coƶrdinerende en bemiddelende rol.

Roffanum fungeert als een denktank en is een gesprekspartner van de gemeente en de gebiedscommissie Rotterdam Centrum. De diversiteit aan afkomst en theoretische en praktische kennis van de betrokken bewoners vormt de basis voor de ontwikkeling van een breed gedragen visie. De burgerparticipatie van de derde generatie, die varieert van het informeren van burgers en het opzetten van eigen initiatieven tot het laten meebeslissen over ons gemeentebeleid en de uitvoering daarvan, is een van de uitgangspunten van Roffanum. Voor Roffanum houdt de werkelijke participatie in dat burgers in een vroeg stadium van initiatieven betrokken zijn en kunnen meebeslissen over de richting waarin de initiatieven zullen gaan.

Deelnemende aan Roffanum zijn allen betrokken individuele bewoners en/of bewonersvertegenwoordigers. Ieder kan het thema kiezen dat het beste bij hem past. Meer over de focusgroepen en de denktank vindt u onder de desbetreffende menuknoppen en de dropdown menu’s. Roffanum is groeiende en heeft de ambitie om een brede bewonersorganisatie te worden. Schrijf je in en doe mee. Als wij sterk zijn, sta je ook sterk.