MAART 2018

Maandagenda maart 2018

1 maart
Op verzoek van de gebiedsnetwerker is overleg geweest met Lily en Leks in het kader van de, door bewoners gestarte initiatief, Verkenning Groen Cool Noord. Gesproken is over het trage proces en voortgang van de ingezette weg terwijl er verschillende gesprekken plaats hebben gevonden en alle tot nu toe betrokken belanghebbenden enthousiasme hebben getoond voor dit initiatief.

De oorzaken van de trage voortgang zijn moeilijk te bepalen. Mogelijke oorzaken zijn veranderingen in het bestuurlijke sisteem, grotere druk bij de uitvoerende diensten, plannen voor de wijk die elkaar doorkruisen en snel opvolgen. Door de verkiezingen is het niet mogelijk geweest om in de gebiedscommissie in te spreken.

Besloten is dat Lily Zaric een concept visie schrijft die ter beoordeling en aanvulling van anderen later gepresenteerd zal worden.

9 maart
Afscheid in kleine kring van mevrouw Arja den Ouden, penningmeester van Roffanum, voorheen van Forum Stadsruit en bewonersorganisatie van de Joost Banckertsplaats. Zij gaat naar de gebiedscommissie voor de PvdA waar ze haar werk ten dienste van de bewoners uit het centrum zal voortzetten.

19 maart
Laatste vergadering gebiedscommissie. Evaluatie van deze periode dat besproken zal worden in de bewonersvergadering van Roffanum.