FEBRUARI 2018

Maandagenda februari 2018

13 februari
Vooroverleg in aanwezigheid van Lily en Leks over de Verkenning Groen Cool Noord over de verschillende mogelijkheden om de gedane inventarisatie te vertalen in uitvoerende mogelijkheden tot uitbreiding en implementeren van het groen in de wijk.

14 januari
Wegens het succes van de “Gumbo Session” op het Schouwburgplein zijn in overleg met de gebiedscultuurscout Menno Rossier toekomstplannen gemaakt voor de toekomst van dit door bewoners georganiseerde evenement onder het paraplus van Roffanum. De Cultuurinstellingen, de Cultuurscout, Evenementen Rotterdam, de Gebiedscommissie en ondernemers rondom het plein zijn allen enthousiast geworden en willen dit jaar weer meehelpen om de “Gumbo Session mogelijk te maken.

Met de Vereniging Verenigd Schouwburg is besloten om het evenement twee keer per jaar te laten plaatsvinden. Subsidie zal dit jaar voor Roffanum aangevraagd worden door VvS. De data zijn vastgesteld op zondag middag 20 mei en zondagmiddag 30 september. We hopen dat, net als in de vorige versies vrijwillige bewoners mee willen helpen om deze mooie traditie levend te houden.

Wilt u mee helpen in de organisatie stuur een bericht naar ons e-mail info@roffanum.nl of via onze website http://www.roffanum.nl/contact. Met hulp van bewoners kan het evenement aan kracht en gezelligheid winnen.

20 februari
Voorzitter heeft als zijnde Burgerjurylid meegedaan aan de consultatiebijeenkomst in het Stadhuis over nieuw veiligheidsprogramma. Inleiding en informatie werden door burgemeester Aboutaleb en wethouder Eerdmans gegeven waarna rondetafelgesprekken werden gehouden. Op de gemeentelijke informatiepagina’s kunt u alle onderwerpen vinden waarover gesproken werd.

26 februari
Voorzitter heeft gesproken met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties over de Actualisatie Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier en hun geïnformeerd over de achtergrond verdere ontwikkeling van winkels en horeca in de plinten van de Lijnbaanhoven zelf en herstructurering van expeditiestraten met nieuwe horeca en winkels in de plint van de Lijnbaanflats, uitbreiding achterkant Lijnbaanwinkels naar de expeditiestraat de van Ghentstraat.

Uit het gesprek is gebleken dat een grote meerderheid van bewoners niet op de hoogte is van deze plannen en niet bewust van de inhoud en implicatie en gevolg voor hun woonomgeving en woongenot. Met verbazing en ongeloof is gereageerd.

Ondanks de participatieweg die plaats heeft gevonden waar bewoners niet voldoende bij betrokken zijn en/of geïnformeerd zijn zal onderzocht worden welke mogelijkheden zijn voor bewoners om alsnog een reactie te kunnen geven op de plannen.