SEPTEMBER 2017

Maandagenda september 2017

21september
Bestuur is aanwezig geweest tijdens de bewoners en ondernemers informatieavond, dat georganiseerd werd door Multi Vastgoed. Er waren veel ondernemers en een klein aantal bewoners voornamelijk uit de twee aangrenzende flatgebouwen. Zie informatie op de website van Roffanum.

22 september
Voorzitter en penningmeester zijn aanwezig geweest tijdens een overleg tussen de organisatie GO-opbouwwerkt en bewoners. Een eerdere verkennend onderzoek van GO-opbouwwerkt via enquête en gesprekken waren de aanleiding tot de bijeenkomst over zorg en welzijn van bewoners van Cool.

Overleg over de laatste voorbereidingen voor het evenement GUMBO SESSION met Vereniging Verenigd Schouwburgplein. De weersvoorspellingen waren zeer gunstig, zon en 22ºC.

24 september
Werd de Gumbo Session voor en door bewoners geïnitieerd en georganiseer onder het paraplus van Roffanum en Vereniging Verenigd Schouwburgplein en de financiële en aanmoedigende rol van de gebiedscommissie. Het evenement was zeer druk bezocht (tussen de 650 a 700 mensen) die genoten hebben van het mooi weer, lekkere hapjes en geweldige muziek op het nieuw aangelegde groene tapijt op het plein. Een onvergetelijke dag hebben we van velen vernomen.

25 september
Heeft een overleg plaats gevonden tussen het bestuur van Roffanum en de eigenaren van de restaurants Pizza Hut en Dionysos over het wederom organiseren van een kersfeest, de terugplaatsing en versiering van de 7 meter hoge kerstbomen op het Schouwburgplein. Afgesproken is om met de gemeente en andere ondernemers en bewoners een overleg te organiseren.

28 september
Overleg met de giebiedsnetwerker over de inventarisatie groen Cool Noord. Besloten is om zich te richten op twee sporen, op Micro en Macro vlak. Dat wil zeggen op een kleine gerichte locatie en over wijk aanpak.

Op uitnodiging is voorzitter is aanwezig geweest tijdens een kunst evenement dat door bewoners in samenwerking met de Kunstacademie gehouden is op het Koningspoort Scheepswerf en de omgeving, de zogenaamde Waterstad.