OKTOBER 2017

Maandagenda oktober 2017

4 oktober
Voorzitter is aanwezig geweest tijdens een bijeenkomst van bewoners vertegenwoordigers uit Cool-Zuid en Cool-Noord en vertegenwoordigers van de welzijnsorganisatie GO-opbouwerkt. In deze gebieden zijn geen Huizen of Huiskamer van de Wijk. Bewoners moeten relatief ver lopen om een dergelijke voorziening te kunnen bezoeken wanneer zij ideeën of vragen hebben over leefbaarheid, veiligheid, overlastproblemen, wijkverbeteringen, zelf- en samen redzaamheid. Tegenwoordig heeft het centrum twee huizen van de wijk namelijk in Stadsdriehoek de Kipstraat en in het Oude Westen de Nieuwe Graffel. Roffanum heeft positief geadviseerd over een plek voor bewoners uit deze twee gebieden.

7 oktober
Voorzitter heeft gesproken met de burgemeester, de heer Aboutaleb en met de wethouders Eerdmans en de Jonge over wat er leeft in het centrum van de stad. Gesproken is over de Huiskamer van de Wijk en over de groene verkenning van Cool Noord door bewoners. Ambtelijke hulp is gevraagd om beide te kunnen verwezenlijken.

9 oktober
Het bestuur van Roffanum is aanwezig geweest tijdens de Algemene Ondernemersvergadering van het Schouwburgplein. Aan de orde zijn geweest de plaatsing en de versiering van de 6 kerstbomen op het plein. De plaatsing is vorig jaar geïnitieerd door Roffanum in samenwerking met de vereniging Verenigd Schouwburgplein. De 7 meter hoge bomen komen dit jaar weer terug.

10 oktober
De voorzitter is een van de Burgerjuryleden die hun mening en adviezen geven aan de het College van B&W. De onderwerpen waren duurzaamheid en integratie en welke prioriteiten daarbinnen zijn het belangrijkste. Over de burgerjury kunt meer te weten komen via de link: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/burgerjury/

12 oktober
Voorzitter en penningmeester van Roffanum zijn aanwezig geweest tijden de vergadering over een of meerdere kamers van de wijk, dat gehouden werd in Atrium. Aanwezig waren vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, gemeente en Radar. Mogelijke plaatsen die genoemd zijn waren de Jacobustuin, Atrium en Matrix.

Voorzitter is aanwezig geweest tijdens de opening van “Happy Streets” op Tiendplein in het Oude Westen. Het evenement werd gehouden wegens de herinrichting van het pleintje aan de West Kruiskade.

De voorzitter is aanwezig geweest tijdens de vergadering van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein. Bespoken zijn de plaatsing van de kersbomen door de gemeente, de financiële middelen,

16 oktober
Verdere bespreking met ondernemers over het plaatsen van de kerstbomen op het Schouwburgplein. Besloten is over de verlichting van de bomen. Dit jaar zonder kerstballen maar wel meer lichtversiering.

24 oktober
Kerstbespreking met ondernemers, verlichting van de bomen en de glazen kas die op het plein geplaatst zal worden. De bomen zullen 1 a 2 dagen na Sinterklaas geplaatst worden. De benodigde materialen zijn aangeschaft uit ondernemers middelen. Er wordt geen evenementensubsidie door Roffanum aangevraagd voor de programmering.