MAART 2017

Maandagenda maart 2017

1 maart
De voorzitter en penningmeester van Roffanum hebben ingesproken over de horeca gebiedsplan tijdens de hoorzitting dat door de gebiedscommissie georganiseerd was in de N.A.I. naar aanleiding van de ambtelijke voorstellen voor een nieuw horeca gebiedsplan opvolgend op de horecanota.

6 maart
Vergadering van de Gebiedscommissie Centrum n.a.v. de drie hoorzittingen m.b.t. het horecagebiedspalan waarbij bewoners en horecaondernemers de gelegenheid hadden om nog een laatste toelichting te geven op het horecagebiedsplan. Voorzitter en penningmeester waren bij deze vergadering in de Gaffel aanwezig.

9 maart
Voorzitter en penningmeester zijn aanwezig geweest bij de tweejaarlijkse horeca- en evenementen overleg met de gemeente en andere vertegenwoordigers van bewonersorganisaties van het centrum. Dit overleg vindt altijd plaats in de Kipstraat. Besproken zijn de problemen die bewoners ondervinden door toedoen van horecaondernemingen, festivalorganisaties en het publiek. Gekeken wordt waar vermindering van overlast mogelijk is binnen de gestelde kaders. De voorbeelden die wij van bewoners ontvangen worden in het gesprek meegenomen.

17 maart
Gezamenlijk overleg over de “Gumbo Session” met het bestuur van Roffanum en de vertegenwoordigers van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein. Gesproken is over de organisatie van het festival voor dit jaar. Door ieders enthousiasme wordt besloten om de derde editie te organiseren. Inmiddels is de door Roffanum aangevraagde subsidie toegekend door de gebiedscommissie. Deze zal plaats vinden op 24 september a.s. dat tevens het einde van het evenementenseizoen van de VvS op het Schouwburgplein is.

18 maart
Heeft de vergadering van het dagelijks bestuur met betrekking tot het opstellen van de agenda voor april en het inspelen op de toekomstige gemeentelijke nota’s en plannen en het agenda van de Gebiedscommissie plaatsgevonden, zoals de toekomst van de gebiedscommissie en de omstandigheden en wijze waarop experimenten met de gebiedscommissie en de bewoners plaats zouden kunnen vinden.

20 maart
Het bestuur is aanwezig geweest tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie.
Ingesproken kon worden alleen over de wijzigingen in het Horecagebiedsplan
2017 – 2018. De belangrijkste vergaderpunten voor bewoners waren:
– Het Horecagebiedsplan ter besluitvorming
– Advies variabele openingstijden Nieuwe Binnenweg
– Evaluatie alcoholverbod
– Jaarplan cultuurscout 2017

23 maart
De penningmeester is aanwezig geweest op de afscheidsfeest van Katja Horeman, gebiedsmanager van de Gebiedscommissie Centrum.