JULI 2017

Maandagenda juli 2017

1 juli
Tijdens de bewonersvergadering d.d. 28 juni zijn een aantal besluiten genomen.
Naar aanleiding van het besluit om een inventarisatie van de hoeveelheid, diversiteit en de staat waarin het groen in Cool Noord zich bevindt te maken hebben een zestal bewoners een schouw ronde gelopen in alle binnentuinen en binnenplaatsen van Cool Noord. Daarna is een lijst opgesteld dat een nul meting is op die datum. De lijst is aan de betrokken bewoners en de gebiedsmanager gestuurd.3 juli
Het bestuur is aanwezig geweest tijdens de laatste vergadering van de gebiedscommissie voorafgaande aan het zomerreces. Zie vergaderagenda van de gebiedscommissie.

4 juli
Het bestuur heeft overleg gehad met de gebiedsdirecteur met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen in het centrum en de mogelijkheden om experimenten uit te voeren in de gebiedscommissie.

Het bestuur is aanwezig geweest tijdens de bewonersinformatie bijeenkomst over de herinrichting van de Maurits- en Jacobusstraat inhoudende vermindering van parkeerplaatsen, extra vuilcontainers, vervangen van bomen en de herinrichting van de passage tussen Karel Doormanstraat en de Mauritshofje.

17 juli
Kennismaking met de nieuwe voorzitter van de Bewonersvereniging Boompjes. Daaruit is voortgekomen uitwisseling van informatie en samenwerking m.b.t. de overkoepelende problematiek en bewonerswensen / plannen.