JANUARI 2017

Maandagenda januari 2017

2 januari
Informatieve bijeenkomst:  Lijnbaan als Rijksmonument

6 januari
Het bestuur heeft een overleg gehad met bewoners uit het Oude Westen. Dit n.a.v. het onderzoeksrapport van EUR/Drift om de standpunten en plan van aanpak uit andere wijken te bespreken.

9 januari
Naar aanleiding van het verschenen onderzoeksrapport Evaluatie van het Bestuurlijk Model van EUR / DRIFT, Een Kwestie van Kiezen, zie “Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers”, heeft de voorzitter van Roffanum ingesproken bij een vergadering van de gebiedscommissie. Het ging over de overkoepelende problemen die bewoners ervaren onder het huidige mandaat van de gebiedscommissie en het huidige gecentraliseerde Up-Down stelsel. Roffanum heeft een voorstel ingediend als wijze van experiment dat zou kunnen plaatsvinden tijdens de resterende tijd van de gebiedscommissie.
Andere insprekers waren bewonersorganisaties uit het Scheepvaartkwartier, Stadsdriehoek, Lijnbaankwartier, Oude Westen en Cool.
De vergadering had plaats bij cultuurpodium WORM, gevestigd in Cool. Het vervolg van het inspreken was de voortzetting van de discussie over een toekomstig stelsel en de aanbeveling van de gebiedscommissie om wederom in de gemeentelijke commissies in te spreken.

10 januari
Op uitnodiging is het bestuur aanwezig geweest op de Nieuwjaarsreceptie van de Burgemeester in de Burgerzaal van het Stadhuis. Een jaarlijks evenement waar oude banden verstevigd worden en nieuwe gemaakt tussen bewoners, ondernemers, instituten, ambtenaren en politici van Rotterdam.

12 januari
Naar aanleiding van het door de Gebiedscommissie toegekende bewonersinitiatief voor het 1ste Kerstevenement op het Schouwburgplein, waren de voorzitter en penningmeester van Roffanum aanwezig geweest bij de evaluatie. Aan het evenement hebben bewoners, ondernemers, instituten en gemeentelijke diensten samengewerkt. Wegens het succes is besloten om het evenement met de plaatsing van 6 kerstbomen jaarlijks te doen herhalen.

16 januari
Aanwezig geweest tijdens de vergadering van de gebiedscommissie bij het Westelijk Handelsterrein, gevestigd in het Scheepvaartkwartier. Ter bespreking waren de uitkomsten van de evaluatie bestuurlijk bestel, agendapunt 10. Besproken werden de Oplegnotitie Uitkomsten, de reactie van de gebiedscommissie Centrum, het verslag hoorzitting Evaluatie Bestel van 9 januari 2017 en het Onderzoeksrapport Evaluatie Bestel. Informatie over alle agendapunten met de bijlagen is te vinden via website:
http://www.rotterdam.nl/gebiedscommissies
Het  inspreken van Stichting Roffanum, andere bewonersorganisaties en individuele bewoners resulteerde in een debat tussen de gebiedscommissieleden over een geschikt bestuursmodel voor de toekomst. Op basis hiervan gaan er aanbevelingen naar de gemeenteraad.

18 januari
Spirit 55+ Nieuwjaarsnetwerk bijeenkomst in Matrix, gevestigd in het Lijnbaankwartier. Naast het bestuur, leden van Spirit 55+ en De Zonnebloem waren er leden van de gebiedscommissie en medewerkers van Radar aanwezig. Oudere bewoners in het centrum zijn een kwetsbare groep. Spirit 55+ behartigt hun belangen. Roffanum onderschrijft deze belangen en bezoekt regelmatig de bijeenkomsten, geeft input aan de discussie over het welzijn van ouderen en steekt desgevraagd de helpende hand toe.

19 januari
De voorzitter van Roffanum heeft ingesproken bij de Gebiedscommissie over het functioneren van het huidige bestel. Roffanum streeft naar een samenstelling van de Gebiedscommissie die met steun van bewoners tot een modern en breed gedragen stelsel zal kunnen leiden. Ze heeft gesproken over balans tussen belanghebbende krachten. Van evenwicht is nu geen sprake. Er is nu geen sprake van voldoende verdieping bij politieke en ambtelijke beslissingen. De lijst met insprekers en de video-opnamen van de insprekers kunt u zien via website:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/308549/Commissie%20Gebieden%20%282014-2018%29%2019-01-2017

24 januari
Toko 51 Nieuwjaarsreceptie Zorgvrije Staat, georganiseerd door verschillende bewonersorganisaties uit Delftshaven georganiseerd. Roffanum was uitgenodigd om in een gezellige sfeer de banden tussen bewonersorganisaties uit aangrenzende wijken verder aan te halen.

27 januari
Feestelijkheden rondom de viering van het Chinees Nieuwjaar en de Chinese cultuur bijgewoond. Het bestuur acht het belangrijk dat bewoners van alle in Rotterdam zijnde nationaliteiten via Roffanum niet alleen meedoen. Roffanum wil ook dat ze zich met ideeën en voorstellen bemoeien en met de democratie op lokaal niveau. Hier wordt de weerbaarheid van de samenleving vergroot.

29 januari
Wegens verplichtingen elders kon niemand van bestuur van Roffanum aanwezig zijn tijdens de Winter BQQ in de Jacobustuin. We hopen dat we wederom uitgenodigd worden en dan wel aanwezig kunnen zijn.