FEBRUARI 2017

Maandagenda februari 2017

6 februari
Bijeenkomst bijgewoond van focusgroep BLAD (Bevordering Locale en Algemene Democratie). Besproken zijn de volgende te nemen stappen naar aanleiding van de commissievergadering Gebieden/VOF van de Gemeenteraad, dat gehouden zal worden op 9 februari a.s. Een brief naar de Raadsleden is opgesteld over het toekomstige bestuurstelsel en bewonersparticipatie op locaal niveau.

9 februari
Het bestuur is aanwezig geweest tijdens de tweede vergadering van Raadscommissie Gebieden naar aanleiding van het verschenen onderzoeksrapport Evaluatie van het Bestuurlijk Model van EUR/DRIFT. Aanwezig waren enkele vertegenwoordigers van bewoners organisaties vanuit het Centrum en Delftshaven
Verantwoordelijke wethouder Eerdmans was aanwezig om de vragen te beantwoorden en naar de argumenten te luisteren.
Focusgroep BLAD (Bevordering Locale en Algemene Democratie) heeft voor deze vergadering een kritische brief met voorstellen als ingekomen stuk ingediend. Afgesproken werd dat over het onderwerp verder gedebatteerd zal worden op 23 februari in de Gemeenteraad.

13 februari
Bijeenkomst uit te komen papieren Gebiedsgids Centrum in het Atrium met o.a. een bestuurslid van Spirit 55+, een maatschappelijk werker van WMO Radar Atrium (zij heeft de bijeenkomst georganiseerd), een activiteitenbegeleider van het Atrium, stagiaire van SOL en vrijwilligers van de Zonnebloem.

13 februari
De voorzitter heeft de eerste van de drie hoorzittingen dat de Gebiedscommissie Centrum in het kader van de participatie had georganiseerd bijgewoond in het Nieuwe Instituut ( het voormalige NAI). Ingesproken werd door horecaondernemers en bewoners. Enkele presentaties werden vertoond door horecaondernemers over uitbreidingswensen en/of verruiming van openingstijden. Op het, door de gebiedscommissie voorgestelde experiment op toelating van terrassen in de binnentuinen, deed een ondernemer al een verzoek. Bewoners hebben duidelijk laten weten dat zij faliekant tegen het plan waren.

22 februari
De voorzitter heeft de tweede hoorzitting dat de Gebiedscommissie Centrum in het kader van de participatie had georganiseerd bijgewoond in het Nieuwe Instituut ( het voormalige NAI). Wederom hebben bewoners en ondernemers ingesproken over de Horecagebiedsplan en hun zorgen en wensen.

23 februari
Bestuur aanwezig geweest tijdens de vergadering van de Gemeenteraad over de voorstellen van politieke partijen aangaande de voortzetting van de gebiedscommissie en de participatie van bewoners.
Door Raadsleden is een groot aantal amendementen ingediend. Welke amendementen zijn ingediend en welke zijn aangenomen kunt u via RIS Rotterdam de gewenste stukken lezen: http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/homepage.cgi
Daar vindt u ook de inspreekteksten en brieven van bewoners en gebiedscommissies.
Via link: http://www.rotterdam.nl/liveuitzendingen onder archief kunt live uitzending van deze vergadering beluisteren.

23 februari
Voorzitter en twee leden van de focusgroep Blad zijn aanwezig geweest tijdens een debat dat gehouden werd in Arminius. Het debat ging over het wantrouwen in de politiek met de vraag of de democratie wankelt en wiens schuld dat dan is. Politicoloog Tom van der Meer schreef het spraakmakende “Niet de kiezer is gek”, waarin hij verrassend genoeg stelt dat de democratie er prima voor staat: burgers worden juist goed gehoord hoewel de gevestigde partijen wel klem zitten.
Het debat ging tussen Tom van der Meer, hoogleraar Politicologie Universiteit van Amsterdam, Gijs van Oenen, politiek filosoof Erasmus Universiteit, Wytze van der Woude, universitair Hoofddocent Staats en Bestuursrecht Universiteit Utrecht en onderzoeker aan het Montesquieu Instituut en Aukje van Roessel, politiek redacteur Groene Amsterdammer, winnaar Anne Vondelingprijs 2015 voor beste politieke journalistiek voor haar wekelijkse kroniek In Den Haag.

27 februari
De penningmeester heeft vandaag van 09.30 uur tot 11.00 uur geschouwd in het kader van de staat van de straat in het centrum; schoon, heel & veilig. Zowel bewoners als de Politie, Toezicht & Handhaving, Reiniging (voormalige Roteb) e.a. waren aanwezig bij de schouw.