APRIL 2017

Maandagenda april 2017

11 april
Vijfde bijeenkomst van de Burgerjury in de Burgerzaal van het Stadhuis. De.
voorzitter van Roffanum is een van de leden. Tijdens de bijeenkomsten van deze jury wordt het collegebeleid onder de loep genomen. Dit keer waren de thema’s
“WIJsamenleving” en “Schone Stad” en de vraag kan het plaatsen van vuilnis naast de containers het beste worden tegengaan.

Bij de vraag wat is er nodig om in Rotterdam het wij-gevoel te bevorderen kwamen de volgende woorden duidelijk naar voren: Samen, Respect en Saamhorigheid.
Maar liefst 72% van de Burgerjury ervaart een afstand tussen verschillende groepen in de stad. 88% vindt dat elke Rotterdammer verantwoordelijk is voor de WIJsamenleving. 71% vindt dat de gemeente initiatieven moet faciliteren en ondersteunen bij het realiseren van de WIJ-samenleving.

Bij de vraag “Wat bedreigt volgens u de WIJ-samenleving?” worden onbekendheid, onwetendheid, onbegrip, onverdraagzaamheid en onvermogen om in gesprek te gaan. Angst, islam, individualisme en populisme werden een aantal keren genoemd.
Bij de vraag “Wat is er voor nodig om in Rotterdam het wij-gevoel te bevorderen?” Noemt de Burgerjury begrip, betrokkenheid, werk, in gesprek gaan, normen en waarden.

De opbrengsten van de tafelgesprekken, gekoppeld aan de informatie van de digitale stemronde zullen in de volgende bijeenkomst bekend worden.

18 april
Gesprek met een van de leden van het bestuur van Sociëteit MATRIX over eventuele samenwerking en faciliteiten voor individuele en gezamenlijke activiteiten van Roffanum en Matrix.

21 april
Gezamenlijk overleg over de “Gumbo Session” met het bestuur van Roffanum en de vertegenwoordigers van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein over de verdere organisatie en middelen die nodig zijn. Gesproken is over het betrekken van meer ondernemers, vrijwilligers en publiek.

24 april
Overleg met de activiteitenbegeleider, de manager Wonen, Zorg en Welzijn van Atrium, en de voorzitter van Spirit over een mogelijke samenwerking met individuele bewoners en bewonersorganisaties. Atrium wil meer activiteiten voor de bewoners uit de wijk ontplooien.

– Roffanum is benaderd door de organisatie Go Opbouwerkt ter interne informatie over de stand van zaken van het opbouwwerk in de wijk Cool. Cool heeft een gesprek hierover gehad.

25 april
Bijeenkomst met de gebiedsnetwerker voor de wijk Cool over de afhandeling van toegekende gelden, veiligheid, schoonmaak en dergelijke.