MAANDAGENDA

Naast de algemene bestuursvergaderingen heeft het bestuur regelmatig contact met de besturen en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in het centrum. Naar de wens van bewoners organiseert het bestuur bewonersvergaderingen en -bijeenkomsten en helpt de focusgroepen met informatie en advies.

Het bestuur van Roffanum fungeert ook als ambassadeur van bewonersbelangen, bezoekt relevante gemeentelijke bijeenkomsten, informeert en is in gesprek met de ambtelijke diensten.
Spreekt op verzoek van bewoners en/of bewonersorganisaties in over overkoepelende zaken in de gebiedscommissie en de gemeenteraad.

Het doel is een brede behartiging van bewonerszaken met betrekking tot de kwaliteit van de samenleving, hun woonomgeving en die van het wonen in het hart van de stad in de breedste zin van het woord.

De voorzitter van Stichting Roffanum is lid van de Burgerjury, de penningmeester is vrijwilliger van de Brede Raad 010.

Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden van het bestuur geven wij er een overzicht van in de maandelijkse agenda. Hierin wordt in het kort beschreven waar het bestuur naartoe geweest is, met wie, wat er besproken is en welk resultaat is behaald. Indien van belang worden er documenten en brieven van derden aan toegevoegd.
Wilt u dat het bestuur een onderwerp op de agenda plaatst dat van individueel, algemeen en/of overkoepelend belang is voor de bewoners van het centrum? Dan vernemen wij dat het liefst via ons e-mailadres: info@roffanum.nl