INFORMATIEBRIEVEN

Namens directie en medewerkers van Multi Netherlands

brief overlast omwonenden 2017-11-29

 
Aan: Ondernemers en omwonenden Forum Rotterdam
Betreft: Start bouw Forum Rotterdam en informatieavond

Beste bewoners en ondernemers in de omgeving van Forum,

Het werk aan Forum, tussen Coolsingel, Koopgoot, Lijnbaan en Binnenwegplein (oude gebouw van ABN-Amro), start op 30 augustus 2017. Eind 2015 was het ontwerp voor Forum gereed en hebben wij belangstellenden uit de binnenstad daarover geïnformeerd. De laatste 1½ jaar zijn gebruikt voor vergunningen, afspraken met betrokkenen en om de bouw voor te bereiden. Nu is het dan zover.

Graag nodigen wij iedereen die in de directe omgeving van Forum woont of een onderneming heeft, uit voor een informatiebijeenkomst. Die vindt plaats op dinsdagavond 21 september 2017 in de Townhall van het WTC aan het Beursplein. Ook belangstellende ondernemers en bewoners uit een groter deel van de binnenstad zijn welkom.
Op deze avond zullen wij u informeren over het plan: wat komt er en hoe gaat dat er uit zien. Ook gaan wij in op de bouw zelf: de planning, de bouwlogistiek en de organisatie van de bouwplaats. Vertegenwoordigers van de ontwikkelaar (Multi) en de aannemer (Sprangers) zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum / tijd: donderdagavond 21 september 2017; vanaf 18:30 uur
Locatie: WTC Beursplein Rotterdam; Townhall (ontvangstruimte bovenste etage)
Programma: 18:30 Inloop met koffie en broodjes
19:00 Presentatie plan en bouw
19:30 Vragen en nadere toelichting
20:30 Einde

Tijdens de bouw zullen wij op geëigende momenten de omgeving informeren via kanalen van de UDSR (ondernemers), Roffanum (bewoners) en de gemeente (binnenstad). Ondernemers en bewoners in de directe omgeving van de bouwplaats bieden wij aan om direct per email geïnformeerd te worden over relevante feiten.

Deze direct betrokkenen verzoeken wij om hun emailadres met naam en adres door te geven. Dat kan op een lijst op de informatie-avond, maar als u dan niet kunt kan dat ook via het emailadres van het project: info@forumrotterdam.nl.
Wij hopen u op 21 september te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Multi Netherlands B.V.

Arno Ruigrok
Diko Ruit

Multi Netherlands B.V.
Gustav Mahlerlaan 1025
P.O. Box 74120 | 1070 BC Amsterdam
The Netherlands
T (020) 258 81 00
F (020) 258 81 11
E office-nl@multi.eu
W www.multi.eu
ING Bank IBAN: NL 35 INGB 0006 5051 90 BIC INGBNL2A | KvK nr. 29025252

FORUM ROTTERDAM is een nieuwbouw project tussen de Coolsingel en de Lijnbaan waarvan de bouw is gestart. Wegens de impact dat de bouw zal hebben op de omgeving is na overleg tussen Roffanum en de ontwikkelaar van het project Multi Vastgoed besloten dat alle relevante informatie over de ontwikkeling en bouw van dit project op de site van Roffanum geplaatst zal worden. In de drop down menu vindt u brieven aan bewoners, artikelen en verwijzingen naar websites. Zaken die u er aan wil toevoegen kunt u naar info@roffanum.nl sturen.